skip to Main Content
Kelebihan Baja Organik Berbanding Baja Kimia

Kelebihan Baja Organik Berbanding Baja Kimia

Kebanyakan bahan organik bertindak sebagai baja dan penyubur tanah dimana mereka
memberi makanan kepada tanah dan juga tumbuhan. Ia merupakan perbezaan besar di
antara penggunaan bahan kimia dengan bahan organik terhadap penyuburan tanah dan
pembajaan. Baja organik yang terlarut mengandungi garam mineral yang membantu akar
untuk menyerap dengan cepat.

Secara ringkasnya, baja organik bukan sahaja membekalkan nutrien untuk tumbuhan, ia
juga memberi kebaikan yang banyak kepada tanah. Semakin lama pembajaan organik
dibuat, semakin bertambah kesuburan tanah. Baja organik dapat meningkatkan aktiviti
biologi dalam tanah, menjadikan tanah ‘hidup’ dan ‘kuat’. Bakteria baik dapat hidup
gembira dalam tanah dan berterusan menyediakan nutrien yang diperlukan oleh pokok.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Search