skip to Main Content
MASALAH PENGGUNAN RACUN PEROSAK

MASALAH PENGGUNAN RACUN PEROSAK

Penggunaan racun serangga secara berterusan tanpa kawalan boleh menimbulkan masalah
saperti berikut;

* Perosak menjadi kebal terhadap racun serangga
* Kebangkitan semula serangga perosak
* Kemunculan perosak yang baru
* Bahaya pencemaran kepada manusia dan alam sekitar
* Kandungan sisa baki racun yang tinggi dalam makanan
* Timbunan sisa baki racun serangga tinggi dalam tuboh haiwan ternakan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Search